Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Магнетик 19 ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 205473450

Седалище и адрес на управление: гр.София,ж.к.Младост 2,бл.262,вх.5,ет.8,ап.36а;

E-mail: marta1303@abv.bg 

Телефон.: 0898819171

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

Магнетик 19 ООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги, като изрично получава Вашето съгласие.

Магнетик 19 ООД спазва следните принципи

  • законосъобразност
  • добросъвестност
  • прозрачност

Ограничение на целите на обработване.

Видове данни, които Магнетик 19 ООД събира

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги. 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Магнетик 19 ООД съхранява Вашите лични данни колкото е необходимо.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Магнетик 19 ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Магнетик 19 ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Магнетик 19 ООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Магнетик 19 ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Магнетик 19 ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Магнетик 19 ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от Магнетик 19 ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Магнетик 19 ООД