1.Настоящият документ съдържа Общи условия,съгласно които ТЪРГОВЕЦА  предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина “Магнетик”.Тези условия обвързват всички потребители.С натискане на бутон”Регистрация”,потребителят/клиентът се съгласява,изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
  2.Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия,така и за направената поръчка,се извършва чрез съхранение на IP адреса на потребителя/клиента както и всяка друга информация.
3.Продуктите,които се намират на интернет страницата магазин “Магнетик” са демонстративен онлайн каталог,описващ продуктовата линия на търговеца.
4.След кликване на бутона “Край на поръчката”,потребителите се съгласяват да закупят стоките,намиращи се в “Пазарната количка”.Това действие има правно обвързваща сила.Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита,че договорът е сключен.
5.ТЪРГОВЕЦА си запазва правото за отказ от доставка в случай че стоките са изчерпани.ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването,на посочения телефонен номер или електронен адрес.В случай,че е направен превод по сметката на търговеца,клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата,отказ от поръчка или заместваща поръчка.
6.Договореният език е български,а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с /ДДС.